اروپا تسویه حساب با ایران به جای دلار به یورو را مشروط پذیرفت

اسپوتنیک، «دلفاین اُو»، عضو شورای ملی فرانسه افزود: اتحادیه اروپا در حال بررسی چگونگی حفاظت از شرکت های خود در ایران و اقدامات مقابله ای در ارتباط با خروج ترامپ و ایالات متحده از برجام است. وی تصریح کرد که گزینه های مختلفی را در حال رصد کردن هستیم و

ادامه مطلب